Värmelagring i mark, berg och vatten
Artikel i övrig tidskrift, 1983

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

VVS & Energi

Vol. 1983 7-8 33-37

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07