Ekologisk produktion – utveckling av en ny LCA-metodik för livsmedelsindustrin
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Dr. Birgit Brunklaus och Dr. Johanna Berlin forskar i livscykelanalys på Chalmers respektive SIK. De har fått medel för att utveckla en ny LCA-metodik för livsmedels industrin. De kommer att utföra miljöbedömningar av ekologiska livsmedel från produktion till matavfall. Den tvärvetenskapliga metodiken ska belysa relationerna mellan aktörer i livsmedelsindstruin och hur de kan främja eller motverka en grönare väg. Tre fallstudier jämför ekologiska och konventionella livsmedelssystem: små och storskaliga kedjor av ekologiska livsmedel, hantering av ekologiska och konventionella produkter i livsmedelskedjan, samt effektiv produktion genom green lean-principer i ett LCA-perspektiv.

LCA

ekologisk production

Författare

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Miljöforskning – Formastidning för ett hållbart samhälle

Januari 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07