Measurements on a water-to-water heat pump using mixtures or R22 and R114 as working fluid
Rapport, 1982

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07