Förädling av spillvärme - turbin
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1982

Författare

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag - STF-kursen "Spillvärmeutnyttjande en väg mot bättre energiekonomi" - mars

Vol. 1982 1-12

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06