Värmeöverföringstal vid kondenserande, inertgashaltig vattenånga
Rapport, 1982

Författare

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik