Optimal disposition av värmeenergi inom skogsindustriella processer
Rapport, 1982

Författare

Gösta Rosenblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06