Dieseldrivna värmepumpar i hetvattencentraler
Artikel i övrig tidskrift, 1981

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Karin Munch

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

VVS

Vol. 1981 1 58-63

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06