Vad är spillvärme värt?
Artikel i övrig tidskrift, 1981

Här beskrivs en enkel metod, föreslagen av Gösta Rosenblad, för att uppskatta värdet av en spillvärmekälla. Metoden baseras pa enkla termodynamiska förutsättningar och är därför generell. Efter redovisning av beräkningsgång och förutsättningar skall värdet av några olika spillvärmekällor jämföras vid varierande förutsättningar.

Författare

Curt Hermansson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Svensk papperstidning

Vol. 1981 7 31-37

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08