Kombination med gasturbin förbättrar mottrycksprocessen
Artikel i övriga tidskrifter, 1981

Författare

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Torgny Johansson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Energiteknik

Vol. 1981 2 3-6

Ämneskategorier

Kemiteknik