The use of the ground as a heat source for heat pumps in urban areas
Rapport, 1980

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lars Jacobson

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Björn Modin

Institutionen för geologi

Peter Wilén

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-3357-8

Mer information

Skapat

2017-10-08