Dimensionering av jordvärmesystem - Teknik och ekonomi
Rapport, 1980

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-3242-3

Mer information

Skapat

2017-10-08