Hur man kan omvandla spillvärme till pengar
Artikel i övrig tidskrift, 1980

Författare

Torgny Johansson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Energiteknik

Vol. 1980 5 13-16

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07