Nonlinear Transistor Model Parameter Extraction Techniques
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Redaktör

Mathias Rudolph

Christian Fager

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

David Root

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-0-521-76210-6

Mer information

Skapat

2017-10-07