Uncertainties in small-signal equivalent circuit modeling
Kapitel i bok, 2011

Författare

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-0-521-76210-6

Mer information

Skapat

2017-10-07