Uncertainties in small-signal equivalent circuit modeling
Kapitel i bok, 2011

Författare

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Nonlinear Transistor Model Parameter Extraction Techniques


978-0-521-76210-6 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-0-521-76210-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13