Uncertainties in small-signal equivalent circuit modeling
Kapitel i bok, 2011

Författare

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Nonlinear Transistor Model Parameter Extraction Techniques

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-0-521-76210-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13