Tekniskt-ekonomiska synpunkter på dimensionering av radiatorytan i ett jordvärmepumpsystem
Artikel i övrig tidskrift, 1979

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lars-Ove Olsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Scandinavian Refrigeration

Vol. 1979 6 439-444

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07