Hur utnyttja ånga från termoraffinörer?
Artikel i övrig tidskrift, 1978

Vid tillverkning av termomekanisk massa frigörs stora mängder ånga, i allmänhet vid atmosfärtryck (2 ton/ton massa). Denna kan användas pa många sätt, men har behandlas tre alternativ: - att genom kompression höja ångans tryck så att värmeinnehållet kan utnyttjas vid en högre temperatur - att genom expansion i en kondensturbin åstadkomma mekanisk eller elektrisk energi, som minskar raffinorens elenergibehov med ca 12 % - användning i fjärrvärmesystem. Fjärrvärmealternativet diskuteras rent allmänt, medan alternativen kompression och expansion analyseras mera ingående. En ekonomisk jämförelse, baserad pa täckningsbidragen vid en årsproduktion av 100 000 ton massa, visar att de båda alternativcn vid nuvarande eltaxor ger ungefär samma rcsultat. Emellertid ar kompressionsalternativet mycket känsligt för höjningar av elpriserna och kan snabbt ge negativa täckningsbidrag. Däremot gynnas expansionsalternativet av en taxehöjning.

Power generation

Thermomechanical pulping

Utilization

Steam

Steam electric power

Författare

Lennart Jarlevang

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Torgny Johansson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Särtryck ur Svensk papperstidning

Vol. 1978 6 183-185

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08