Högt utvecklade konstruktioner växlar värme industriellt
Artikel i övrig tidskrift, 1978

Om landets industrier inte skulle använda enhetsoperationen energiåtervinning i värmeväxlare torde industrins energibehov fördubblas skriver professor GÖSTA ROSENBLAD i den har artikeln. Han penetrerar vanliga värmeväxlaretypers för- och nackdelar samt materialval.

Författare

Gösta Rosenblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Kemisk Tidskrift

Vol. 1978 9 20-24

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07