Jordvärmepumpar - apparat- och energitekniska aspekter
Artikel i övrig tidskrift, 1978

Författare

Gösta Rosenblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

VVS-Forum

Vol. 1978 4 39-44

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07