Heat transfer studies in a new type of heat exchanger for divided solids
Doktorsavhandling, 1976

Opponent: Dan Loyd, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 210

Opponent: Dan Loyd, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06