Drop size measurements in industrial environments and some suggestions for industrial mist eliminators
Doktorsavhandling, 1975

Opponent: Biträdande professor Roland Wimmerstedt, Insitutionen för kemisk apparatteknik, Lunds tekniska högskola, Lund

Författare

Knut Claesson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0353362-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 167

Opponent: Biträdande professor Roland Wimmerstedt, Insitutionen för kemisk apparatteknik, Lunds tekniska högskola, Lund

Mer information

Skapat

2017-10-07