Transfer studies on heat exchangers with a mercury evaporation method
Doktorsavhandling, 1974


Författare

Anders Kullendorff

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0094307-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 107

Mer information

Skapat

2017-10-07