Real-Time Shadows
Bok, 2011

Författare

Elmar Eiseman

Michael Schwarz

Ulf Assarsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Michael Wimmer

Ämneskategorier

Datorteknik

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-56881-438-4

Mer information

Skapat

2017-10-07