Tiled Shading
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Ola Olsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ulf Assarsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Journal of graphics, gpu, & game tools

2151-237X (ISSN)

Vol. 15 4 235-251

Ämneskategorier

Datorteknik

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07