Förnybar energi ökade 60 procent på tre år
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Globalt sett växer investeringar i förnybar energi snabbare är någon annan sektor och snabbast växer investeringarna i vindkraft och solenergi. Samtidigt som världsekonomin gått tillbaks eller legat på samma nivå har de globala investeringarna i förnybar energi ökat med drygt 60 procent från 2008 till 2010 (från >800 miljarder kr 2008 till >1200 miljarder kr 2010). Ett par länder i Europa, dit 70 procent av vår varuexport går, svarar för en stor del av ovan nämnda investeringar. Vi kan slå oss för bröstet för att vi har högst andel förnybar energi (tack vare enorma naturtillgångar med stora älvar och stora skogar), men det är en nära försumbar del av vår export som är relaterad till förnybar energi. Bildligt talat kan vi säga att Sverige fortfarande står på perrongen och ser tåget accelerera och funderar på om vi ska med eller vänta och se om det kommer ett senare tåg.

solenergi

förnybar energi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lars Andrén

Andrew Machirant

Energimagasinet

5-2011

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08