Evolution of Cerebral Bioelectrical Resistance at Various Frequencies During Hypoxia in Fetal Sheep
Paper i proceeding, 2004

Författare

Fernando Seoane Martinez

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Torsten Olsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ingemar Kjellmer

Carina Mallard

Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine

0158-9938 (ISSN)

Vol. 27 4 237-

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07