Fokus på oljebrist löser inte klimatet.
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07