Hydrocarbon derivatisation at carbon nanotube ends: effect of link heteroatom and hydrocarbon structure on tube-hydrocarbon bond strength
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Simon Gustavsson

Arne Rosen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Helena Grennberg

Kim Bolton

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Chemistry-A European Journal

2223-2227

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07