Strategic Energy Efficiency Measures for Developing Biorefinery Concepts in the Pulp and Paper Industry
Poster (konferens), 2011

Författare

Johan Isaksson

Industriella energisystem och tekniker

Valeria Mora

Industriella energisystem och tekniker

Maryam Mahmoudkhani

Industriella energisystem och tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

Anders Åsblad

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

3rd Nordic Wood Biorefinery Conference

Ämneskategorier

Energiteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05