Strategic Energy Efficiency Measures for Developing Biorefinery Concepts in the Pulp and Paper Industry
Poster (konferens), 2011

Författare

Johan Isaksson

Industriella energisystem och -tekniker

Valeria Mora

Industriella energisystem och -tekniker

Maryam Mahmoudkhani

Industriella energisystem och -tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och -tekniker

Anders Åsblad

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

3rd Nordic Wood Biorefinery Conference

Ämneskategorier

Energiteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05