Modeling of anisotropy evolution and cyclic behavior of pearlitic steel
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

NASIM LARIJANI

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Book of abstracts of 2nd international conference on material modeling (ICMM-2), Paris (France)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08