Thermo-mechanical Analysis of Friction Brakes
Paper i proceeding, 2000

optimisation

brake

thermo-mechanical

Författare

Daniel Thuresson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Proceedings of the 18th Annual Brake Colloquium

Vol. 358

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06