Influence of Material Properties on Sliding Contact Braking Applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

optimisation

thermomechanical

brake

Författare

Daniel Thuresson

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Wear

0043-1648 (ISSN)

Vol. 257 451-460

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06