From Environmental Protection towards Sustainable Innovation Management - Incentives and Governance Structures
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

R&D Management Conference, Norrköping, Sweden, June 28-30, 2011

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-06