Innovations- och IP-strategier – förändringar på företags- och nationsnivå
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Management of Innovation and Technology

Vol. 2011

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap