Innovations- och IP-strategier – förändringar på företags- och nationsnivå
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Management of Innovation and Technology

Vol. 2011 3

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06