Financing and Investing in Innovations
Kapitel i bok, 2010

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Industrial Innovation Economics and Intellectual Property (Granstrand, O.)

55-98

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-970257-3-7

Mer information

Skapat

2017-10-06