Environmental Innovations and Economic Policy
Kapitel i bok, 2010

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Industrial Innovation Economics and Intellectual Property (Granstrand, O.)

301-312

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

ISBN

978-91-970257-3-7

Mer information

Skapat

2017-10-06