Gnosjöregionen
Kapitel, populärvetenskapligt, 2008

Författare

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Likt unikt – Innovation, kreativitet och plagiat

123-126

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7616-063-3

Mer information

Skapat

2017-10-06