The Economics and Management of New Sustainable Technologies - Was Coase About Right About IP Rights?
Paper i proceeding, 2011

Coase

Economics

Management

Sustainable Technologies

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Paper presented at The International R&D Management Conference on Innovation and Sustainability, Norrköping, Sweden, June 28-30, 2011.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07