Gaussian Beam Measurement Range for HIFI Instrument of Herschel Space Observatory
Licentiatavhandling, 2004


Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 486L

Mer information

Skapat

2017-10-07