Industrial Innovation Economics and Intellectual Property
Bok, 2011

Intellectual Property

Economics

Innovation

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-970257-3-7

Mer information

Skapat

2017-10-07