IMPROVED METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING THE PERFORMANCE OF ANTENNAS, MOBILE PHONES AND OTHER WIRELESS TERMINALS
Patentansökan, 2011

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

PCT/EP2011/059953

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik