IMPROVED BROADBAND MULTIDIPOLE ANTENNA WITH FREQUENCY-INDEPENDENT RADIATION CHARACTERISTICS
Patentansökan, 2011

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

PCT/EP2011/061056

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik