IMPROVED BROADBAND MULTIDIPOLE ANTENNA WITH FREQUENCY-INDEPENDENT RADIATION CHARACTERISTICS
Patentansökan, 2011

Uppfinnare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

PCT/EP2011/061056

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15