Waveguides and transmission lines in gaps between parallel conducting surfaces
Patentansökan, 2011

Uppfinnare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

PCT/EP2009/057743

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15