Waveguides and transmission lines in gaps between parallel conducting surfaces
Patentansökan, 2011

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

PCT/EP2009/057743

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik