Electron kinetics in a cooling plasma
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

P. Helander

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

L.G. Eriksson

Physics of Plasmas

Vol. 11 5704-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08