Wave scattering from a rectangular crack in an anisotropic cladding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Per-Åke Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Mechanics of Materials and Structures

1559-3959 (ISSN)

Vol. 6 1267-1282

Ämneskategorier

Maskinteknik