Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Under arbetet med att ta fram en ny produkt görs en mängd vägval, vilket ställer höga krav på kommunikationen inom utvecklingsteamet för att man ska kunna agera snabbt i varje situation. Allt fler företag provar på att visualisera sin planering för att förbättra kommunikationen och koordinationen inom teamet. I ett pågående forskningsprojekt ställer vi oss frågan: Fungerar det?

Författare

Ludvig Alfredson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Management of Innovation and Technology

1102-5581 (ISSN)

Vol. 2011 2

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15