Wireless platform for monitoring of physiological parameters of cattle, in “Sensing Systems for Agriculture and Environment Monitoring”
Bok, 2012

Författare

Arne Sieber

Alexandra Nafari

R. Konrad

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

M. Wagner

Styrkeområden

Transport

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06