Wireless platform for monitoring of physiological parameters of cattle, in “Sensing Systems for Agriculture and Environment Monitoring”
Bok, 2012

Författare

Arne Sieber

Alexandra Nafari

R. Konrad

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

M. Wagner

Styrkeområden

Transport

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/978-3-642-27638-5_8

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02