Novel “burst” technology for closed-loop detection and excitation of resonant silicon sensors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Thierry Corman

Kjell Norén

Peter Enoksson

Institutionen för mikroelektronik

Jessica Melin

Göran Stemme

IEEE Transactions on Electron Devices

Vol. Vol. 47 No. 11 2228-2235

Styrkeområden

Produktion

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06