Micromachined Flow-Trough Filter-Chamber for Chemical Reactions on Beads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Helene Andersson

Wouter van der Wijngaart

Peter Enoksson

Institutionen för mikroelektronik

Göran Stemme

Sensors and Actuators B: Chemical

67 203-208

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan teknik

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06