A Valve-Less Diffuser Micropump for Microfluidic Analytical Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Helene Andersson

Wouter van der Wijngaart

Peter Nilsson

Peter Enoksson

Institutionen för mikroelektronik

Göran Stemme

Sensors and Actuators B: Chemical

72 259-265

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Produktion

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan teknik

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-06