Mätningar av drivtryck och tryckfall vid adiabatisk tvåfasströmning av ånga och vatten samt beräkningsmetod för cirkulerande flöde i ångpannor med självcirkulation
Licentiatavhandling, 1967

Författare

Roland Wimmerstedt

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06